Kurso de Esperanto

Hvað er esperanto?

Esperantoer planmál sett saman af pólskum lækni afgyðingaættum, L.L. Zamenhof að nafni, og kom fyrstakennslubókin í því út árið1887 í Varsjá. Zamenhof gerði sér góðagrein fyrir þeim hömlum sem ólík tungumáláttu sinn þátt í að skapa ísamskiptum fólks af ólíku þjóðerni. Ástand sem ríkti í þeim efnum íheimaborg hans, Bialystok, skerpti skilning hans og jók áhugaá þessum efnum


Markmiðesperantos er að auðvelda samskipti allra þjóða. Margskonar notkun þess í meira en eina öld hefurgert það að lifandi máli sem hæft er tilað tjá hinar

margbreytilegustu hugmyndir.


Esperantoer hlutlaust alþjóðamál því aðþað tilheyrir ekki neinni einstakri þjóðog gerir öllum jafn hátt undir höfði að tjáhugsanir sínar og skoðanir við þá semeiga aðra tungu að móðurmáli.


Meðþví að læra Esperanto og nota þaðgetur þú öðlast nýja sýn ísamskiptum við fólk af öðrum málsvæðum,á mállegum jafnréttisgrundvelli. Þáer mikið fjallað um samskiptpmál í ýmsumritum á esperanto, bæði í tímaritum,bókum og á ráðstefnum. Margskonarbókmenntir hafa verið gefnar út á Esperanto,einkum í flokki fagurbókmennta. Ber þar mikiðá þýðingm úr fjölda tungumála.

Meirihlutiþeirra, sem nú leggja stund á nám íEsperanto, gera það með aðstoð netsins. Einniger hægt að læra það á námskeiðumog öðru hvoru er það kennt ífjölbrautaskólum (valgrein). (Sjá Íslenskaesperantosambandið). Margir góðir esperantistar hafafyrst og fremst lært málið með sjálfsnámi.


Alþjóðlegtsamband esperantista (Universala Esperanto-Asocio ) veitirfélagsmönnum sínum margvíslega þjónustuog birtir m.a. í árbók sinni skrá umþjónustufulltrúa í mörgum löndum. (Árið 2002, 2000 fulltrúar í öllumheimsálfum.) Þá bíður gistiþjónustaungra esperantista ókeypis gistingu á 1231 heimili í83 löndum. (Ár 2002). Skilyrði er að veratalandi á esperanto og eigandi gistilistans, skrár umgistingar sem sambandið gefur út. Þessi þjónustaer fyrir fólk á öllum aldri .

Esperantohefur meira að bjóða en margur hyggur.

Aðseturíslensku esperantohreyfingarinnar er á Skólavörðustíg6b. (Sjá Esperantosambandið í símaskrá).


Fáeinartilvísanir í netið:


EsperantoCourse: http://www.cursodeesperanto.com.br/en/index.php

Íslenskaesperantosambandið: http://www.ismennt.is/vefir/esperant/

Alþjóðlegaesperantosambandið: http://www.uea.org

Umesperanto á mörgum tungumálum:http://www.esperanto.net

Esperanto(margar tengingar): http://webcom.com/~donh/esperanto.html

Önnurí esperanto http://www.lernu.net/lernu.php?lingvo=en

© 2001-2015 Kurso de Esperanto - Öll réttindi áskilin

Þýðandi: Hallgrímur Sæmundsson