Kurso de Esperanto

Kas ir esperanto?

KAS IR ESPERANTO?

Tas ir risinājums valodas barjerai. Tāir starptautiskā mākslīgā palīgvaloda, kura tikaizveidota 1887. gadā. Tās autors ir poļu ārsts LudvigsZamenhofs, kas valodu veidoja, vārdu pamatā liekot visāsvalodās biežāk sastopamo vārda sakni. Savulaik pasaulēnotika un arī tagad notiek iniciētas diskusijas par ESPERANTO kāstarptautisku sanāksmju, konferenču un dokumentu valodu, tākā šī valoda ir viegli apgūstama, ērti lietojama,noderīga un vissvarīgāk, arī godīga.

 

VIEGLI APGŪSTAMA

Vai atceraties skolā pavadītosgadus, mācoties angļu vai vācu valodu, un tad šo sarūgtinājumu,ka neesat spējīgi to pielietot? Labās ziņas ir tādas,ka esperanto valodai ir tikai 16 gramatikas likumi, pie tam nevienaizņēmuma! Pierādīts fakts, esperanto ir līdz pat piecāmreizēm ātrāk apgūstama nekā nacionālāsvalodas. Un vēl svarīgāk, cilvēki, kuri mācāsesperanto, atskārš, ka viņi var daudz vieglāk apgūt citasvalodas, jo saprot valodas loģisko struktūru.

 

Mācoties esperanto jūs pat varatuzlabot jūsu dzimto valodu!

 

NODERĪGA

Esperanto valodu lieto miljoniem cilvēkuvisā pasaulē, tātad jūs varat satikt cilvēkus, laiarī kurp jūs dotos, bez valodas sazināšanās problēmas.Tie, kuri lieto esperanto valodu, praktiski redz, ka daudz labāk saprot uniepazīst cilvēkus no citām valstīm, nekā tad, javiņi lieto angļu vai citu nacionālo valodu. Būtībā,kad cilvēki no dažādām tautām lieto esperanto, viņi iruz līdzīgiem pamatiem.

 

GODĪGA

Tas nav godīgi piespiest cituscilvēkus runāt tavā valodā. Tas ir iemesls, kāpēcmēs iesakām ESPERANTO kā 'otro valodu visiem'; valodu, kurucilvēki var viegli iemācīties, un lietot, kad citi nerunātajā vai citā nacionālajā valodā.

 

ESPERANTO ir arī ideālsrisinājums valodas problēmai Eiropas Parlamentā unApvienotajās Nācijās, kur katru gadu burtiski miljardiem eirotiek izšķiesti tulkošanai.

 

"SALUTON!" NOZĪMĒ"SVEIKS!"

Pasaule kļūst aizvien mazāka unmazāka telpa. Tagad ir vieglāk ceļot apkārt pasauleinekā jebkad iepriekš, un tādi izgudrojumi kā telefons uninternets ļauj mums ātri sazināties ar jebkuru valsti virszemes.

Lai gan varam acumirklīaizsūtīt kādu ziņojumu, tomēr mēs bieži nevaramsazināties savā starpā. Dažādas pasaules valodas irnenormāla barjera, lai saprastu citus cilvēkus un kultūras.

 

ESPERANTO ir viegli apgūstama,noderīga un godīga atbilde valodas problēmai. To ir viegli iemācīties,cilvēki to jau lieto vairāk kā 100 gadus. Tā palīdz izvairītiesno visām nacionālo valodu politiskajām problēmām, lietojotstarptautiskajai komunikācijai.

 

Visā pasaulē ir miljoniemcilvēku, kuri lieto ESPERANTO savā ikdienā; kāpēc laitu nepievienotos šai lielajai pasaules ģimenei?

© 2001-2015 Kurso de Esperanto - Visas tiesības rezervētas

Tulkotājs: Māris Laureckis